Pješačka tura od 1370 skalina

Photo by Sasa

Kotor - Špiljari pješačka staza

Težina uspona je procijenjena kao laka. Ljeti je preporučljivo krenuti u rano jutro.

Ovo je jedan od najatraktivnijih pješačkih puteva Prirodnog i kulturno-istroijskog područja Kotora. Stari “Crnogorski put “ je dugo predstavljao jedinu vezu crnogorske prijestonice Cetinje sa lukom Kotor, a odatle dalje, sa Mediteranom i svijetom.

Jedna od karakteristika starog pješačkog puta je što se u vidu kamenih serpentina sa podzidima od suvozida skoro vertikalno penje uz obronke Lovćena. Serpentine su napravljene sredinom 19.vijeka umjesto starijeg puta.

Put je polazio sa Crnogorskog pazara koji se nalazio uz Sjeverna vrata, na lokalitetu Tabačina, između kotorskih bedema i kanjona rijeke Škurda. Rijeka Škurda, duga svega 200 - 250 metara, ima kanjon izuzetnih prirodnih vrijednosti koji prodire duboko u kopno. Iznad kanjona rijeke Škurda diže se Pestingrad, planinski vrh koji dominira vizurama iz Kotora.

Bedemi Kotora su jedinstveni primjer srednjevjekovne fortifikacione arhitekture na Mediteranu. Nastajali su u rasponu od IX do XIX vijeka, iako je prsten bedema zatvoren u XIII – XIV vijeku. Predstavljaju neprekinuti pojas zidina oko starog urbanog jezgra Kotora i strme litice brda Sveti Ivan (San Giovanni) iznad grada. Ukupna dužina bedema je preko 4 km, debljina 2-15 m, a visina mjestimično dostiže i do 20 m.

Selo Špiljari se nalazi u klancu iza Kotorske tvrđave. Arheološki nalazi ukazuju da je ovo naselje, zbog pogodnosti lokacije moglo da živi od VI do IV vijeka stare ere i da je bilo vjerovatno najastarije naselje na prostoru Kotora.  Špiljari su 1838 imali 19 naseljenih kuća, ali je poslije Prvog svjetskog rata selo postepeno opustjelo. Danas su očuvane samo dvije kuće, sve ostale su urušene. Crkva Sv. Đorđa koja se nalazi u centralnom dijelu sela, sagrađena je vjerovatno u periodu od XIII do XV vijeka, a 1559 godine je prepravljana, na što ukazuje natpis na nadvratku ulaza.

Duž starog pješačkog puta mogu se naći ostaci platformi koje su se koristile za žičaru građenu 1916 od strane Austro-Ugarske za vojne potrebe.

 

Datum : 28.05.2022.

Okupljanje : Kod kamenog kioska

Vrijeme polaska: 07.00h

Host : Marjan Santic

Prijava za turu, prilikom preuzimanja akreditacija!